Kodeks etyczny

Mistrza Kominiarskiego

 1. Zasada kompetencji
  Mistrz kominiarski powinien utrzymywać swoja wiedze zawodowa i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinie techniki grzewczej i kominiarskiej, ochrony środowiska, zabezpieczeń przeciwpożarowych i prawa.
 2. Zasada odpowiedzialności i prawości
  Mistrz kominiarski powinien zawsze działać w legalnym interesie swojego klienta i wykonywać swoje usługi z pełnym oddaniem. Swoje usługi powinien wykonywać z pełną odpowiedzialnością, zawsze mając na uwadze godność i reputacje swojego zawodu.
 3. Zasada uczciwości
  Mistrz kominiarski nie powinien ani przez niedbalstwo, ani celowo robić niczego, co mogłoby naruszyć reputacje lub interes innych.
 4. Relacje z klientami
  Mistrz kominiarski zachowuje profesjonalny charakter kontaktów z klientem, szanując jego prywatność.
 5. Poufność informacji – tajemnica zawodowa
  Mistrz kominiarski powinien zachować poufność informacji o kliencie
 6. Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
  Mistrz kominiarski powinien działać mając zawsze na uwadze ochronę życia i mienia klienta, swoim działaniem chroniąc przed pożarem, wybuchem gazu, zatruciami tlenkiem węgla – zaczadzeniami. Powinien czuwać nad prawidłowym działaniem urządzeń grzewczo-kominowych, mając na uwadze ochronę środowiska.